جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیونجدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان فرهنگ شهر15م رهن 1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاك بيستون07116306600
27/01/1393جزئیات


آپارتمان فرهنگ شهر415ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 166متر
املاك بيستون07116306600
26/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بولوار د...392ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 140متر
املاك بيستون07116306600
25/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز چاراه مل...312.5ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 125متر
املاك بيستون07116306600
25/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...475ميليون
-طبقه اول-زيربنا 125متر
املاك بيستون07116306600
25/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...720ميليون
-زيربنا 180متر
املاك بيستون07116306600
25/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز معالی آب...80م رهن 1ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 120متر
املاك بيستون07116306600
25/01/1393جزئیات


مغازه شیراز بازار وکیل2.4ميليون
-زيربنا 97متر
املاك بيستون07116306600
25/01/1393جزئیات


مغازه شیراز بعثت10م رهن 1.5م اجاره
املاك بيستون07116306600
25/01/1393جزئیات


مغازه شیراز جاده بوشهر5.5ميليارد
-زيربنا 1000متر
املاك بيستون07116306600
25/01/1393جزئیات


مغازه شیراز خیابان سمیه...2.4ميليارد
املاك بيستون07116306600
25/01/1393جزئیات


مغازه شیراز صدرا35م رهن 2م اجاره
-زيربنا 35متر
املاك بيستون07116306600
25/01/1393جزئیات


مغازه شیراز قصرالدشت600ميليون
-زيربنا 43متر
املاك بيستون07116306600
25/01/1393جزئیات


مغازه شیراز معالی آباد90م رهن 1ت اجاره
-زيربنا 30متر
املاك بيستون07116306600
25/01/1393جزئیات


مغازه شیراز هدایت غربی2.4ميليون
-زيربنا 125متر
املاك بيستون07116306600
25/01/1393جزئیات


ویلا شیراز خیابان ساحلی...3.705ميليون
-طبقه دوم
املاك بيستون07116306600
25/01/1393جزئیات


کلنگی شیراز اصلاح نژاد...432ميليون
املاك بيستون07116306600
25/01/1393جزئیات


ویلا شیراز ستارخان85م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 180متر
املاك بيستون07116306600
24/01/1393جزئیات


ویلا شیراز شهرک گلستان200ميليون
املاك بيستون07116306600
24/01/1393جزئیات


ویلا شیراز فرهنگ شهر90م رهن
-زيربنا 170متر
املاك بيستون07116306600
24/01/1393جزئیات


ویلا شیراز قصرالدشت9ميليارد
املاك بيستون07116306600
24/01/1393جزئیات


ویلا شیراز لطفعلی خان ز...741ميليون
املاك بيستون07116306600
24/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قصرالدشت...250ميليون
املاك بيستون07116306600
24/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز معالی آب...12م رهن 1م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 82متر
املاك بيستون07116306600
24/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز با هنر ش...
-طبقه سوم-زيربنا 127متر
املاك بيستون07116306600
24/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...
-طبقه سوم
املاك بيستون07116306600
24/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...3.8ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 250متر
املاك بيستون07116306600
23/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرگری1.62ميليارد
-زيربنا 270متر
املاك بيستون07116306600
23/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز کوی وحدت...275ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 110متر
املاك بيستون07116306600
23/01/1393جزئیات


ویلا شیراز تاچارا0(میرز...
-زيربنا 400متر
املاك بيستون07116306600
23/01/1393جزئیات


ویلا شیراز بلوار گلستان...480ميليون
-زيربنا 178متر
املاك بيستون07116306600
20/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...
-زيربنا 130متر
املاك بيستون07116306600
20/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...412ميليون
-طبقه نهم-زيربنا 125متر
املاك بيستون07116306600
19/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...322ميليون
-زيربنا 115متر
املاك بيستون07116306600
18/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...25م رهن 1م اجاره
-زيربنا 125متر
املاك بيستون07116306600
18/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرگاز330ميليون
-زيربنا 172متر
املاك بيستون07116306600
18/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز معالی آب...
-طبقه همکف-زيربنا 215متر
املاك بيستون07116306600
18/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز گلدشت مع...220ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 86متر
املاك بيستون07116306600
18/01/1393جزئیات


زمین شیراز شهرک آرین475ميليون
املاك بيستون07116306600
18/01/1393جزئیات


ویلا شیراز شهرک گلستان525ميليون
-زيربنا 215متر
املاك بيستون07116306600
18/01/1393جزئیات


زمین شیراز قلات500ميليون
املاك بيستون07116306600
17/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز مشیر فاط...
-طبقه پنجم-زيربنا 130متر
املاك بيستون07116306600
17/01/1393جزئیات


باغ شیراز دو کوهک1ميليارد
املاك بيستون07116306600
17/01/1393جزئیات


باغ شیراز سیخ دارنگون35ميليون
املاك بيستون07116306600
17/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...275ميليون
-طبقه نهم-زيربنا 125متر
املاك بيستون07116306600
17/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...
املاك بيستون07116306600
16/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...
-طبقه نهم-زيربنا 125متر
املاك بيستون07116306600
16/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...255ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاك بيستون07116306600
16/01/1393جزئیات


مغازه شیراز خلیج فارس10م رهن 2.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاك بيستون07116306600
16/01/1393جزئیات


خانه شیراز 13.15ميليارد
-طبقه همکف-زيربنا 220متر
املاك بيستون07116306600
09/01/1393جزئیات


ویلا شیراز چو گیاه858ميليون
-طبقه اول-زيربنا 165متر
املاك بيستون07116306600
27/12/1392جزئیات


آپارتمان شیراز سفیر جنو...150ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 60متر
املاك بيستون07116306600
08/11/1392جزئیات


مرغداری و دامداری نورآب...2.4ميليارد
املاك بيستون07116306600
07/10/1392جزئیات


مغازه شیراز احمداباد پش...200ميليون
-زيربنا 40متر
املاك بيستون07116306600
15/09/1392جزئیات


آپارتمان شیراز فروش امت...12ميليون
املاك بيستون07116306600
08/08/1392جزئیات


زمین شیراز یک850ميليون
املاك بيستون07116306600
02/08/1392جزئیات


آپارتمان شیراز یک300ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 125متر
املاك بيستون07116306600
02/08/1392جزئیات


آپارتمان شیراز یک375ميليون
-زيربنا 125متر
املاك بيستون07116306600
02/08/1392جزئیات


آپارتمان شیراز ابریشمی
-طبقه چهار-زيربنا 162متر
املاك بيستون07116306600
30/07/1392جزئیات


خانه شیراز 2280ميليون
-زيربنا 160متر
املاك بيستون07116306600
27/07/1392جزئیات


آپارتمان شیراز 3425ميليون
-طبقه اول-زيربنا 112متر
املاك بيستون07116306600
25/07/1392جزئیات


مغازه درگهان قصر درگهان...170ميليون
-طبقه اول-زيربنا 21متر
املاك بيستون07116306600
22/07/1392جزئیات


خانه شیراز فرگاز40م رهن
-زيربنا 185متر
املاك بيستون07116306600
20/07/1392جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا13م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
املاك بيستون07116306600
20/07/1392جزئیات


خانه شیراز چهار راه تحو...288ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 90متر
املاك بيستون07116306600
19/07/1392جزئیات


مغازه شیراز 5800ميليون
-زيربنا 90متر
املاك بيستون07116306600
19/07/1392جزئیات


خانه شیراز شهرک والفجر700ميليون
-زيربنا 336متر
املاك بيستون07116306600
17/07/1392جزئیات


آپارتمان شیراز هفت 185ميليون
-طبقه دوم
املاك بيستون07116306600
16/07/1392جزئیات


مغازه شیراز خیابان زند166.5ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 19متر
املاك بيستون07116306600
12/07/1392جزئیات


آپارتمان کرج عظیمیه278ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 96متر
املاك بيستون07116306600
11/07/1392جزئیات


آپارتمان شیراز 2276ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
املاك بيستون07116306600
10/07/1392جزئیات


خانه شیراز عادل آباد
-طبقه اول-زيربنا 140متر
املاك بيستون07116306600
03/07/1392جزئیات


آپارتمان شیراز 6950ميليون
-زيربنا 550متر
املاك بيستون07116306600
02/07/1392جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار مد...170ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 73متر
املاك بيستون07116306600
29/06/1392جزئیات


آپارتمان شیراز خیام 52م رهن
-طبقه اول-زيربنا 130متر
املاك بيستون07116306600
29/06/1392جزئیات


خانه شیراز فرگاز40م رهن
-زيربنا 180متر
املاك بيستون07116306600
26/06/1392جزئیات


آپارتمان شیراز 4235ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
املاك بيستون07116306600
25/06/1392جزئیات


آپارتمان شیراز 610م رهن 700ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 142متر
املاك بيستون07116306600
25/06/1392جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار مد...135ميليون
-طبقه اول-زيربنا 96متر
املاك بيستون07116306600
22/06/1392جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار رح...22م رهن 100ت اجاره
-طبقه دوم
املاك بيستون07116306600
18/06/1392جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی286ميليون
-طبقه زیرزمین-زيربنا 110متر
املاك بيستون07116306600
18/06/1392جزئیات


خانه شیراز فرگاز40م رهن
-زيربنا 185متر
املاك بيستون07116306600
15/06/1392جزئیات


خانه شیراز زرگری
-طبقه دوم-زيربنا 145متر
املاك بيستون07116306600
15/06/1392جزئیات


سوئیت شیراز زند25م رهن
-طبقه چهار-زيربنا 75متر
املاك بيستون07116306600
15/06/1392جزئیات


آپارتمان شیراز چمران -چ...350ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 127متر
املاك بيستون07116306600
14/06/1392جزئیات


آپارتمان شیراز میدان صن...30م رهن 100ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاك بيستون07116306600
12/06/1392جزئیات


مجتمع آپارتمانی اصفهان ...190ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 76متر
املاك بيستون07116306600
10/06/1392جزئیات


خانه شیراز زرگری85م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 150متر
املاك بيستون07116306600
03/06/1392جزئیات


ویلا شیراز بلوار چمران20م رهن 800ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 155متر
املاك بيستون07116306600
03/06/1392جزئیات


خانه شیراز صدرا700ميليون
-زيربنا 450متر
املاك بيستون07116306600
02/06/1392جزئیات


زمین شیراز بولوار خلیج ...150ميليون
املاك بيستون07116306600
02/06/1392جزئیات


خانه شیراز زرگری15م رهن 1.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 150متر
املاك بيستون07116306600
01/06/1392جزئیات


آپارتمان شیراز 1450ميليون
-طبقه اول-زيربنا 125متر
املاك بيستون07116306600
01/06/1392جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا190ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 135متر
املاك بيستون07116306600
01/06/1392جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی
-طبقه چهار
املاك بيستون07116306600
01/06/1392جزئیات


آپارتمان شیراز معدل غرب...3.2ميليارد
-طبقه سوم-زيربنا 97متر
املاك بيستون07116306600
31/05/1392جزئیات


آپارتمان شیراز یک
-طبقه دوم-زيربنا 172متر
املاك بيستون07116306600
31/05/1392جزئیات


آپارتمان شیراز چهاراه ز...25م رهن
-زيربنا 80متر
املاك بيستون07116306600
29/05/1392جزئیات


خانه شیراز 4
املاك بيستون07116306600
27/05/1392جزئیات


مرغداری و دامداری شیراز...1.35ميليارد
املاك بيستون07116306600
25/05/1392جزئیات